Opgelet: momenteel kan u via de website enkel producten reserveren, maar niet online betalen Lees meer
Gedeeld farmaceutisch dossier

Gedeeld farmaceutisch dossier

Het gedeeld farmaceutisch dossier :  een extra houvast voor het opvolgen van uw gezondheid!

Wist u dit? Telkens wij u een geneesmiddel op voorschrift afleveren, registreren we dit op uw naam. Tenzij u bezwaar maakt, registreren we ook bijkomende gegevens in uw fiche zoals geneesmiddelen zonder voorschrift. Al deze informatie, eventueel ook uw up-to-date medicatieschema, wordt door ons opgeslagen in uw farmaceutisch dossier en bijgehouden in de software van onze apotheek. U kan het altijd  inkijken en indien nodig aanpassen.

Deze nuttige persoonlijke informatie helpt ons om u beter te adviseren en mogelijke problemen met uw medicatie te voorkomen. Sommige geneesmiddelen gaan immers niet goed samen; ze kunnen elkaars werking teniet doen of net versterken.

Wanneer we u een geneesmiddel afleveren, raadplegen we uw farmaceutisch dossier. Zo kunnen we in alle discretie nagaan of de gevraagde medicatie voor u geschikt is en, indien nodig, overleggen met uw arts.

Nog een stap verder, het gedeeld farmaceutisch dossier...

Enkel wanneer u dit wenst en hiervoor persoonlijk toestemming geeft, kunnen voortaan ook in andere apotheken waar u zich aandient, uw medicatiegegevens worden opgevraagd. Dit bvb wanneer u op vakantie bent in eigen land, bij de apotheek van wacht tijdens het weekend…. Zo krijgt ook die apotheker op dat moment een volledig overzicht van al uw medicatie en kan ook hij beter advies verlenen over uw medicatie en mogelijke interacties tussen bepaalde geneesmiddelen vermijden. Deze nieuwe dienst is gratis en volledig vrijblijvend.

Strikt vertrouwelijk!!!

Uw medicatiegegevens kunnen uitsluitend geraadpleegd worden in de apotheek waar u op dat moment een geneesmiddel aankoopt. De apotheker krijgt alleen inzage in uw geneesmiddelen (naam, dosering en datum van aflevering) van de afgelopen twaalf maanden. Er is geen enkele uitwisseling van andere informatie, bvb de naam van de arts die een geneesmiddel heeft voorgeschreven of de apotheker die het vroeger heeft afgeleverd. Géén Big Brother! De uitwisseling van informatie wordt streng beveiligd. De vertrouwelijkheid van uw gegevens is gegarandeerd. De apotheker en zijn medewerkers zijn gebonden aan hun beroepsgeheim.

Opgelet!

Om uw gedeeld farmaceutisch dossier te kunnen activeren, moet u toestemming geven voor het globaal medisch dossier.Dit dossier is veel breder dan het farmaceutisch dossier dat enkel tussen apothekers gedeeld kan worden. Het globaal medisch dossier is een beveiligd elektronisch platform dat de medische gegevens van patiënten zal registreren, bvb medicatiehistoriek, behandelingen, medicatiewijzigingen. Gezondheidsmedewerkers zoals specialisten, artsen en apothekers kunnen, na uw algemene toestemming, hierop inloggen om een bepaald onderdeel van uw medische gegevens op te vragen wanneer dit nodig zou zijn.

Wanneer kan dit nuttig zijn? Uw huisarts kan uw aangepast medisch dossier rechtstreeks opvragen na ziekenhuisopname OF u wordt met spoed opgenomen in het ziekenhuis en de spoedarts kan zonder tijd te verliezen een overzicht opvragen van uw chronische medicatie OF u komt in de apotheek van wacht, maar weet niet meer wat u gebruikelijk inneemt voor uw hart, bloeddruk….

Bij het registreren bepaalt u zelf of uw medicatiegegevens gedeeld mogen worden en welke arts/specialist/apotheker dit allemaal kan en mag inzien. U kunt uw toestemming ook op ieder moment weer intrekken. Uw gezondheid = uw beslissing!

In de toekomst zou dit beveiligd medisch platform de draaischijf vormen voor alle gezondheidsmedewerkers die samen meebouwen aan uw gezondheid: een gezamenlijk platform voor artsen, specialisten, ziekenhuizen en apothekers met de bedoeling u de meest adequate medische zorg te verlenen!

Ben je geïnteresseerd in deze nieuwe service? Klik dan hier  om u in te loggen via e-health of kom langs in onze apotheek om de nodige documenten te ondertekenen.

 

NOG MEER INFO?

Ga eens een kijkje nemen op