Opgelet: momenteel kan u via de website enkel producten reserveren, maar niet online betalen Lees meer

Opstellen medicatieschema

Gratis opstellen medicatieschema via apotheek Naessens-Cleeren Schilde
medicatieschema in de apotheek
overzicht geneesmiddelen

Beheer je eigen medicatie-overzicht; nuttig voor jou en je zorgverleners!

Een correcte inname van medicatie is niet altijd evident als je veel verschillende geneesmiddelen moet innemen. Vandaar dat we graag voor onze patiënten gratis een medicatieschema opstellen. Dit gebeurt steeds in samenspraak met uw behandelende arts of specialist. Dit schema geeft een eenvoudig overzicht van uw verschillende geneesmiddelen, het innamemoment en eventueel andere richtlijnen waarmee u bij het innemen van uw medicatie rekening kan houden.

Voor u als patiënt zal het een gemakkelijk overzicht zijn dat u kan ondersteunen in uw kennis en het juiste gebruik van de verschillende geneesmiddelen.

Als apothekers is het heel belangrijk dat we een duidelijk overzicht hebben van uw medicatiegebruik. Zo kunnen we bij het afleveren van geneesmiddelen steeds het correcte advies verstrekken omtrent gebruik en nevenwerkingen, maar ook mogelijke wisselwerkingen met andere geneesmiddelen die u reeds gebruikt.

Het medicatieschema zal vervolgens ook als communicatiemiddel fungeren tussen de verschillende zorgverleners, zowel tussen arts-apotheker als bij ziekenhuisopname-ontslag. Ook voor de thuisverpleegkundige kan het een handig hulpmiddel zijn.

 

Concreet gaan we als volgt te werk:

1) U als patiënt, vult een lijst in van de medicatie die u neemt. Niet alleen chronische medicatie, maar ook medicatie die u maar af en toe inneemt, evenals voedingssupplementen zijn het vermelden waard.

Dit document kan je rustig thuis invullen, maar we kunnen dit ook samen met jou overlopen en vervolledigen. Neem zo mogelijk eventueel de originele verpakkingen mee naar de apotheek om vergissingen te voorkomen.

2) We vergelijken de door u opgestelde lijst met onze gegevens, kijken de innamemomenten na, sporen mogelijke wisselwerkingen op en nemen, indien bijkomde informatie noodzakelijk is, contact op met uw behandelende arts of specialist. Dit alles verwerken we tot een definitief medicatieschema dat u op elk moment kan opvragen.

3) Dit medicatieschema blijft in het bezit van de patiënt en kan u steeds meenemen bij uw doktersbezoek. Ook bij ziekenhuisopname of bij een bezoek aan de tandarts/specialist is het belangrijk om je medicatieschema mee te nemen. Vraag je arts om elke wijziging of nieuw gegeven in het medicatieoverzicht aan te duiden en bezorg dat nadien terug aan ons, zodat we je medicatieoverzicht weer actueel en overzichtelijk kunnen maken. Het is heel belangrijk een up-to-date medicatieschema te hebben zodat artsen een optimale behandeling kunnen voorschrijven. Ook wij als apotheker kunnen op die manier het beste advies verstrekken bij het afleveren van tijdelijke medicatie zoals hoestpreparaten, pijstillers en andere... 

SAMEN werken we aan uw gezondheid! 

Indien gewenst, kunnen we u individuele medicatieverdeling aanbieden. Hierbij wordt uw medicatie bijvoorbeeld verdeeld per week over verschillende innamemomenten per dag. Vraag ernaar in onze apotheek.

Downloads

Download een blanco medicatieschema

Invulformulier omtrent uw medicatie